กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6440
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ขอสอบถามเกี่ยวกับ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ในส่วนสินเชื่อที่อยู่อาศัยของพนักงานมหาวิทยาลัย จะขอสอบถามว่า ถ้าหากเราเป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นและมีการกู้พิเศษ (กู้เพื่อซื้อบ้าน) อยู่เดิมแล้ว แต่ได้ย้ายงานมาอยู่ที่มหิดล เราสามารถย้ายสัญญาจากสหกรณ์เดิมมาใช้สิทธิสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ในส่วนของสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ใหม่ได้ไหมค่ะ
คุณเกศญา
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
การย้ายสามารถย้ายได้ครับ แต่ทั้งนี้ก็ต้องลองโทรมาสอบถามสหกรณ์ มหิดล ก่อนนะครับว่าสามารถโอนหุ้นฝั่งนั้นมาได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ต้องเริ่มนับ 1 ใหม่ ครับ เบอร์โทรสอบถาม 02-419-7543-5 กด 5 สวัสดิการครับ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น