กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6438
การสมัครสมาชิก
หากมีสถานะเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ที่อื่นแล้วจะสามารถสมัครสมาชิกสหกรณ์มหิดลได้หรือไม่
คุณSPTR
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ไม่ได้ครับ ต้องเป็นแค่ที่ใดที่นึง
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น