กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6431
สามัญดิจิตอล
กู้สามัญดิจิตอล สามารถทำเรื่องเพิ่มวงเงินกู้ได้หรือเปล่า สัญญาเริ่มต้น ต.ค.64 กรณีมีการเบิกเงินกู้ผ่านตู้ทุกเดือน (0/36)
คุณaman
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
เพิ่มวงเงินกู้ได้เดือนละ 1 ครั้ง ครับ นำหลักการการกู้มาเช่นเดิมเหมือนตอนทำเรื่องกู้ติดต่อเงินกู้ได้เลยครับ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น