กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6426
ห้ามทำธุรกรรม
ขอสอบถามการห้ามทำธุรกรรม มีกรณีใดบ้าง
คุณห้ามทำธุรกรรม
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
หลักๆ ก็จะมีการฝากคนอื่นมายื่นเรื่องเปลี่ยนแปลงข้อมุลส่วนตัวหรือยื่นเรื่องกู้หรือสวัสดิการแทนครับ ที่จะห้ามไม่ให้ทำเพราะการยื่นเรื่องพวกนี้ตัวสมาชิกจะต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีครับ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น