กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6411
สวัสดิการทุนสาธารณประโยชน์
ถ้ามารดาของสมาชิกสหกรณ์ เสียชีวิต ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งปัจจุบันเกิน 365 วันแล้ว ยังสามารถทำเรื่องขอรับสวัสดิการทุนสารณประโยชน์ได้อยู่ไหมคะ
คุณmm
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
เกินระยะเวลาที่ สอ.มม. กำหนดแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ที่ไม่สามารถให้ทุนส่วนนั้นย้อนหลังได้
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น