กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6408
ผู้กู้กลับเข้าทำงานใหม่
กรณีที่ผู้กู้ที่ลาออกจากงานไป แล้วพ้นสภาพสมาชิกไปแล้ว หนี้ที่เหลือก็โอนมาให้ผู้ค้ำแล้ว และผู้กู้ได้กลับเข้ามาทำงานใหม่ สหกรณ์จะสามารถหักเงินเดือนของผู้กู้ได้หรือไม่ ซึ่งก็คือหนี้ที่เหลือที่โอนมาให้ผู้ค้ำ
คุณคนค้ำ
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
โดยหลักการแล้วเมื่อผู้ค้ำได้รับโอนหนี้มาแล้ว ตัวผู้ค้ำจะต้องเป็นผู้ชำระแทนไปโดยปริยายครับ ทางสหกรณ์คงไม่สามารถไปแจ้งให้หักจากเงินเดือนเขาได้ครับ ซึ่งสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำคงต้องไกล่เกลี่ยคุยกันเองว่า จะให้ทางเขามาช่วยชำระเองต่างหากได้หรือไม่ครับ ถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องนี้ แนะนำติดต่อที่สหกรณ์ฯ สาขาที่ท่านสะดวกจะดีกว่านะครับ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น