กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 64
ทุนการศึกษา ปี 2550

สหกรณ์ เปิดให้ยื่นขอรับทุน การศึกษา เมื่อไรครับ

คุณจนท mu
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1

  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด  มีกำหนดวันเปิด-ปิด  ยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14  พฤษภาคม  2550  ถึงวันศุกร์ที่  8 มิถุนายน  2550  จำนวนทุนที่จะได้รับในแต่ละประเภทและแต่ละระดับการศึกษาเช่นเดียวกับปี 2549  ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันพุธที่  26  มิถุนายน  2550  และมอบทุนรางวัลการศึกษาดีเด่น  ในวันที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  วันอังคารที่  24  กรกฎาคม  2550  ดังนั้น สมาชิกเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อความสะดวกของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องด้วยครับ

คุณสอ.มม.     mahidol_coop@yahoo.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น