กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6384
คู่สมรสสมัครฌาปณกิจสงเคราะห์
ผมสนใจจะให้คู่สมรสของผมสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อรวบรวมหลักฐานครบสามารถดาวโหลดเอกสารกรอกรายละเอียดและหลักฐานส่งที่สหกรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยใหมครับ หรือขึ้นอยู่กับทางสหกรณ์กำหนดช่วงเวลารับสมัครและในการยื่นเอกสารจำเป็นต้องให้ภรรยาผมไปยื่นด้วยตนเองใหมครับ
คุณอำนาจ
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ต้องมาติดต่อด้วยกันทั้งสมาชิกหลักและตัวคู่สมรสด้วยครับ แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ครับ ที่หน้าเว็ปไซต์สหกณ์ หัวข้อ Download -> แบบฟอร์มเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ครับ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น