กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6368
เรื่อง การเปลี่ยนหมู่ที่ ของเขต กทม.

ถ้าที่บ้านเปลี่ยนเป็นซอย (โดยพึ่งทราบว่าเปลี่ยน) จะสามารถนำทะเบียนบ้านที่ยังเป็นหมู่ที่ไปทำเรื่องคำ้ประกันกู้ได้ไหมค่ะ เพราะทำธุระกรรมอื่นได้

คุณNnn
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
แนะนำ ว่าให้สมาชิกมาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับทางสหกรณ์ด้วยครับ เรื่องการค้ำประกันนั้นหลักๆ สหกรณ์จะดูเรื่องสิทธิการค้ำประกัน อายุการเป็นสมาชิก, หุ้นสะสม, สัญญาจ้างว่าต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นต้นครับ
คุณสอ.มม.     it.support@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น