กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6142
สวัสดิการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิดที่รักษาตัวแบบHIควรพิจารณาเท่าเทียมกัน
นโยบายของรัฐ สปสช.ให้การช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดสามารถรักษา กักตัวที่บ้านได้ด้วยการทำHome isolation และมีเจ้าหน้าทางการแพทย์ติดตามอาการทุกวันอย่างสม่ำเสมอ จ่ายยาฟาวิพิราเวียตามเกณฑ์รักษาเช่นเดียวกับอยู่รพ .หรือ hospitel ออกใบรับรองแพทย์ตามระเบียบบังคับ ผู้ป่วยมีผลตรวจเชื้อRT-PCRจากรพ.ประกอบการรักษา ขณะนั้นเป็นช่วงระบาด สถานที่กักตัวจัดหายาก อีกทั้งเป็นช่วงที่บุตรเรียนออน์ไลเพราะเป็นนโยบายโรงเรียนซึ่งไม่สามารถละเลยได้ จึงจำเป็นต้องทำHI ขอความกรุณาควรพิจารณาช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน
คุณสิทธินี
ตอบ 0

ร่วมแสดงความคิดเห็น