กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6139
ลาออกจากสหกรณ์
มีหุ้น66200บาท มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน38200บาท แต่มีการบังคับคดี ยึดในส่วนของเงินปันผล ถ้าลาออกจากงานแล้วจะลาออกจากสหกรณ์จะได้เงินค่าหุ้นหลังหักเงินกู้ไหม? ถ้าได้จะต้องยืมลาออกเมื่อไหร่? ใช้เวลากี่วันถึงได้เงินที่เหลือ?
คุณเกรซ
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
แนะนำให้ติดต่อฝ่ายสวัสดิการนะครับ ว่าสามารถขอลาออกได้หรือไม่ หลักฐานที่ต้องใช้ก็มีสำเนาบัตรประชาชน, สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หรือกสิกร, สมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกเล่มครับ โดยการยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกจะมีรอบการประชุมก่อนครับ โดยถ้ายื่นเรื่องภายในวันที่ 11 ของเดือนนั้นๆ ก็จะให้ออกในเดือนถัดไปและเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบครับว่าจะได้รับเงินส่วนที่เหลือเมื่อไหร่ เมื่อหักลบหนี้ให้แล้ว
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น