กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6080
ต้องการยกเลิกสหกรณ์
ต้องการยกเลิกสหกรณ์ จะได้ค่าหุ้นรายเดือนที่จ่ายไปคืนมั้ยคะ
คุณmu
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ถ้าลาออกจากสหกรณ์จะได้คืนอยู่แล้วครับ หากสมาชิกมีเงินกู้กับสหกรณ์ด้วย ทางสหกรณ์จะนำหุ้นและเงินฝากที่สมาชิกมีไปหักกลบหนี้ให้ก่อนครับ ถ้าเหลือก็จะคืนให้แก่สมาชิก
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น