กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6079
พักชำระหนี้
ไม่ทราบว่าทางกรรมการชุดใหม่จะมีโครงการพักชำระหนี้หรือพักชำระเงินต้นหรือชำระน้อยลงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกอีกไหมครับ ขอบคุณครับ
คุณสมาชิก
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ถ้ามีจะประกาศให้ทราบนะครับสมาชิก ตอนนี้คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงานครับต้องรอผ่านที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่จะถึงนี้ก่อนครับ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น