กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6033
ทบทวนระเบียบการส่งค่าหุ้น
จากระเบียบการส่งค่าหุ้นเดิม ให้ส่งได้ถึง 30,000 บาท/ต่อเดือน และไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการปรับระเบียบให้ส่งค่าหุ้นได้ไม่เกิน 30% ของเงินเดือน หรือ ไม่เกิน 30,000 บาท/ต่อเดือน สุดแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่ากัน และล่าสุดที่ทราบข่าวจะมีการปรับระเบียบให้ส่งค่าหุ้นในปี 2565 ให้ส่งค่าหุ้นได้ไม่เกิน 30% ของเงินเดือน หรือ ไม่เกิน 5,000 บาท/ต่อเดือน สุดแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่ากัน ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการสหกรณ์ทบทวนระเบียบการส่งค่าหุ้นอีกครั้งกรณีที่สมาชิกมีความสามารถในส่งค่าหุ้นที่มากกว่าระเบียบที่กำหนด เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ สมาชิกรู้จักเป็นการสร้างวินัยการออม และมีวินัยทางการเงิน และให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนตามสมควร บนพื้นฐานผลตอบแทนเงินออมอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ดีสหกรณ์มีเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของการส่งค่าหุ้นของสมาชิกที่เหมาะสมกับรายบุคคล ตามระเบียบอยู่แล้ว ขอบคุณค่ะ
คุณPK
ตอบ 3

ความเห็นที่ 1
เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ คราวก่อนปรับลดแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ ครั้งนี้ปรับลงเยอะมากๆ อย่างน้อยน่าจะคิดเป็นตามเปอร์เซ็นรายได้นะคะ เช่น 20 % ของเงินเดือน
คุณรุ่งทิพย์ ตัณฑวรรธนะ     mam3396@gmail.com
ความเห็นที่ 2
ที่ต้องปรับลดการส่งค่าหุ้นคงเพราะการเพิ่มของเงินค่าหุ้นปัจจุบันมันมากกว่าการเพิ่มของเงินกู้ ซึ่งทำให้ภาระสหกรณ์ที่ต้องหาที่ลงทุนและต้องจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่ได้ดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกลดลง ส่วนหนึ่งเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นเยอะ จนต้องลดเพดานเงินกู้และเงินหุ้น ส่วนหนึ่งก็เพราะสู้ราคาดอกเบี้ยพาณิชย์ที่ลดลงไม่ได้ ดูได้จากกู้พิเศษค่าบ้านที่เราไม่มีการ Re-finance เพื่อลดดอกเบี้ย แต่ของเราไม่มีโปรโมชั่นแบบนี้ คนกู้เลยไปกู้กับแบงค์ ได้เงินส่วนต่างราคาบ้าน ได้ของแถม ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แม้ระยะยาวจะเหมือนสหกรณ์เราได้ดอกถูกกว่า แต่ส่วนใหญ่คนกู้ก็คิดแค่ผลประโยชน์ 2-3 ปีแรกที่กู้ รวมถึงปัจจุบันสหกรณ์มีหนี้เสียอยู่เยอะเหมือนกันนะคะ หาที่กระจายเงินเก็บบ้างก็ดีนะคะ เพราะดูผลกำไรปีนี้ อีกไม่นานปันผลคงไม่เกิน 5% จะว่ามั่นคงก็ใช่ แต่อัตราปันผลจะน้อยลงตามสินทรัพย์และหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น หวังแค่ไม่มีการโกงกินของกรรมการและ ผจก.สหกรณ์ก็พอ เก็บเงินไว้ที่เดียวเยอะๆ น่ากลัวเหมือนสหกรณ์อื่นเหมือนกันนะคะ
คุณคนสหกรณ์     samachic@mahidol.ac.th
ความเห็นที่ 3
เห็นด้วยค่ะ อยากให้มีการทบทวนใหม่ค่ะ
คุณNM     montip_lek@hotmail.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น