กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6021
สมาชิกหลังเกษียณ
หากคงสภาพสมาชิกไว้หลังเกษียณ จะยังคงได้รับเงินปันผลสหกรณ์อยู่ต่อไปมั้ยคะ
คุณวิภา ธรรมทินโน
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
สมาชิกเกษียณไปแล้ว แต่ยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ปกติ ก็ยังคงได้รับเงินปันผล,เฉลี่ยคืน ตามปรกติครับ
คุณสอ.มม.     it.support@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น