กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6019
พักชำระเงินกู้
กรณีพักชำระเงินกู้ฉุกเฉินอยู่ หากต้องการจะกู้ใหม่สามารถทำได้หรือไม่ค่ะ หรือต้องยกเลิกพักชำระกี่งวดจึงจะกลับมากู้ฉุกเฉินใหม่ได้
คุณM
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
กรณีที่สมาชิกพักชำระหนี้อยู่ ต้องการจะกู้ฉุกเฉินใหม่ทำได้หรือไม่นั้น สามารถทำได้ครับ กรณีที่สมาชิกส่งเงินกู้ฉุกเฉินเดิมมาแล้วอย่างน้อย 3 งวดขึ้นไป ก็สามารถทำเรื่องยื่นกู้ใหม่ได้ครับ
คุณสอ.มม.     it.support@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น