กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5996
กู้ฉุกเฉิน
กรณีกู้พิเศษสร้างบ้านแบบมีโฉนดค้ำ ต้องส่งกีงวดจึงสามารถกู้ฉุกเฉินได้
คุณสมาชิก
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ต้องส่งกู้พิเศษมาแล้ว 6 งวดก่อนครับ ถึงจะขอกู้ฉุกเฉินเพิ่มได้
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น