กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5990
ออกจากศิริราชแต่ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์
รบกวนสอบถามว่าถ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ แม้ว่าออกจากศิริราชแล้ว จะได้ปันผลอัตราเท่ากับบุคลากรมั้ยคะ
คุณเปิ้ล
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ท่านสมาชิกยังส่งค่าหุ้นรายเดือน ยังรักษาสถานะของสมาชิกสหกรณ์ เงินปันผล หรือสวัสดิการต่างๆ ยังเหมือนสมาชิกทุกคน ไม่ได้แยกกลุ่มที่ยังทำงานหรือกลุ่มที่ออกจากศิริราช ครับ
คุณวิโรจน์ จงกลวัฒนา     virojec@yahoo.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น