กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5963
การกู้เงินกู้สามัญ
หากกู้เงินกู้สามัญอยู่แล้ว ขอกู้เพิ่มได้ไหม
คุณ008
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ถ้าหมายถึงมีกู้สามัญหุ้นเดิมอยู่ ต้องส่งมาแล้ว 3 งวด ถึงจะขอกู้ใหม่ได้ แต่ถ้าต้องการจะไปกู้สามัญบุคคลค้ำนั้น เพียงส่งกู้สามัญหุ้นมา 1 งวด ก็สามารถกู้คนค้ำได้ครับ แต่ถ้าหมายถึงว่ามีกู้สามัญคนค้ำเดิมอยู่ จะต้องส่งมาแล้ว 9 งวด ถึงจะขอกู้คนค้ำใหม่ได้ และถ้าต้องการจะกู้เพิ่มเติมจากที่มีกู้คนค้ำนั้นจะต้องเป็นกู้ฉุกเฉินครับ ซึ่งต้องส่งกู้คนค้ำมาแล้ว 2 งวด ถึงจะกู้ฉุกเฉินเพิ่มได้
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น