กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5958
กู้สามัญดิจิตอลเพิ่ม
ส่งชำระกู้สามามัญดิจิตอลไปแล้ว 1 งวด ถ้ากู้วงเงินใหม่เพิ่ม ต้องทำเรื่องผ่านตู้หรือที่เคาเตอร์สหกรณ์คะ
คุณปรึกษา
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ต้องทำเรื่องที่เคาน์เตอร์เงินกู้ครับ การจะเพิ่มวงเงินนั้นสมาชิกต้องเงินเดือนปรับเพิ่มขึ้นนะครับ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น