กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5955
สอบถามเรื่องการลาออกจากสหกรณ์
เนื่องจากไม่ได้ต่อสัญญาทำงานกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งตอนนี้มีหนี้ในสหกรณ์อยู่ 600k แต่เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานเกิน 10 ปี และได้รับสิทธิ์เงินชดเชยตอนนอกจากงาน 10 เท่าของเงินเดือน โดยคำนวนดูแล้วจำนวนเงินชดเชยที่ได้คือ 50% ของยอดหนี้ และมีหุ้นในสหกรณ์อีก 150k ถ้าจะปิดหนี้โดยชำระส่วนที่เหลือจากจำนวนเงินที่หัก แล้วให้สหกรณ์หักเงินจากเงินชดเชยของมหาวิทยาลัยและหุ้นเลย ทำได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
คุณสอบถาม
ตอบ 0

ร่วมแสดงความคิดเห็น