กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5951
ทุนสวัสดิการสุขภาพ
สอบถามทุนสวัสดิการค่ะ เนื่องจากได้รับเชื้อโควิดจึงต้องรักษาตัวที่บ้าน เพราะเตียงเต็ม โรงพยาบาลสนามเต็ม จึงไม่สามารถเลือกที่จะรักษาได้ มียา มีอาหาร มีคุณหมอโทรมาสอบถามอาการ เสมือนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือ hopital แต่ทำไม่จึงไม่สามารถเบิกทุนได้ รบกวนช่วยชี้แจ้งด้วยค่ะ ไม่เคยเบิกทุนใดๆ แต่มาเบิกสวัสดิการก็แจ้งยังไม่มีมาตราการ
คุณศรินภัสร์
ตอบ 0

ร่วมแสดงความคิดเห็น