กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5949
ทุนสุขภาพโควิด home isolation
วันนี้ไปสอบถามที่สหกรณ์เรื่องขอทุน แต่ได้รับคำตอบว่าหากรักษาแบบ home isolation จะไม่สามารถขอทุนได้ เพราะอะไร ในเมื่อ รพ. เตียงเต็ม รพ.สนามก็เต็ม เหตถใดถึงไม่สามารถขอทุนได้ ทั้งๆที่มีการรักษากับทาง รพ. จริง ได้รับยาและอาหารจากทาง รพ. ระหว่างรักษา เลข AN ก็มี เหตถใดถึงไม่สามารถขอทุนได้ ข้อเท็จจริง รักษาจริง รบกวนเจ้าหน้าชี้แจ้งเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณคะ
คุณสอบถาม
ตอบ 0

ร่วมแสดงความคิดเห็น