กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5944
การคงสภาพการเป็นสมาชิกเนื่องจากลาออก
มีคำถามดังนี้ครับ 1.ในช่วงสถานการณ์โควิด หากทำเรื่องคงสภาพการเป็นสมาชิกไม่ทัน มีกำหนดหรือไม่ครับ ว่าต้องดำเนินการภายในกี่วัน และมีผลอย่างไรหากไม่ได้ดำเนินการหรือล่าช้า 2.การส่งเงินต่าง ๆ เช่น ค่าหุ้น ค่าฌาปนกิจ สามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้างครับ กรณีหักเงินจากบัญชีสหกรณ์ทำได้หรือไม่ หากทำได้ ต้องมีคงไว้ขั้นต่ำกี่บาทต่อเดือน และหากไม่มีเงินที่ให้หัก หรือล่าช้าตามกำหนดเวลาจะเกิดผลอย่างไร 3.การลดค่าหุ้นรายเดือน การทำเรื่องคงสภาพการเป็นสมาชิก สามารถดำเนินการออนไลน์ หรือส่งเอกสารผ่านเมลได้หรือไม่ครับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ในช่วงนี้สามารถเข้าไปที่ สนง. ศาลายา ได้เมื่อไหร่ครับ และต้องจองคิวหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
คุณstevenzๅ
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ยื่นเรื่องคงสภาพการเป็นสมาชิกได้อย่างน้อย 1 เดือนก่อนออกจากงาน ใช้สำเนาบัตรประชาชน ติดต่อที่สหกรณ์ครับ เพื่อทำเรื่องและเปลี่ยนการหักค่าหุ้นรายเดือนไปหักผ่านบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ตนเองแทน ส่วนเรื่องลดค่าหุ้นกับการทำเรื่องคงสภาพหากไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ครับ แต่ออนไลน์ไม่ได้ครับ สหกรณ์จะกลับมาเปิดตามปกติวันที่ 13 สิงหาคม เป็นต้นไปครับ ไม่ต้องจองคิวครับเพราะไม่ใช่เงินกู้
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น