กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5943
ออกจากสมาชิก
ถ้าต้องออกจากสมาชิกแล้ว ยังสามารถส่งฌาปนากิจต่อได้หรือป่าวหรือต้องออกหมด
คุณนภาพร
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ยังสามารถเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ต่อได้ครับ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น