กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5936
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว 1. สามารถเอาที่ดินเข้าสหกรณ์ได้ไหมคะ 2.ถ้าเอาเข้าได้ ที่ดินผืนนี้เป็นชื่อเรา+พี่สาว มารดาเดียวกัน ได้ไหม หรือต้องเป็นชื่อเราคนเดียว
คุณนนทชา
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องมีสัญญาจ้างย้อนหลัง 5 ปี โดยขณะยื่นคำขอกู้ต้องคงเหลือสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี กู้ได้แค่ 60% ของราคาประเมิณครับ และต้องเป็นชื่อเราคนเดียว ต้องไม่ใช่โฉนดที่ดินที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมรบกวนติดต่อที่หมายเลข 02-419-7543-5 กด 2 กู้พิเศษครับ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น