กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5925
ค่าหุ้น
จะส่งเอกสารเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นในช่วงปิด สนง. ตามมาตรการ covid-19 ได้อย่างไร?
คุณM
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
สหกรณ์เปิดวันที่ 3 สิงหาคม ครับ สามารถมาส่งเอกสารในตอนที่เปิดทำการปกติได้ครับ การเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นต้องส่งภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน ครับ ในช่วงที่ปิดสหกรณ์นี้ไม่สามารถรับเรื่องเอกสารได้ครับ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น