กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5922
วันเงินเดือนออกคือ22 ไม่ใช่หรือครับ
วันเงินเดือนออกอ้างอิงจากตารางที่สหกรณ์เคยโพสต์ไว้ตั้งแต่ต้นปี
คุณสมาชิก
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ใช่ครับ หน่วยงานต้นสังกัดขยับวันเงินเดือนออกจากวันที่ 22 เป็นวันที่ 23 แทน เนื่องจากรัฐบาลเปลี่ยนวันที่ 27 ไม่เป็นวันหยุดราชการแล้ว แต่สหกรณ์ยังคงตัดยอดเรียกเก็บประจำเดือนวันที่ 22 ก.ค.2564 เหมือนเดิมครับ เนื่องจากสหกรณ์ทำรายการตั้งเรียกเก็บส่งให้คณะต่าง ๆ ไปก่อนแล้ว (ส่งข้อมูลเรียกเก็บให้หน่วยงานต้นสังกัดไปก่อน 1 เดือน) แต่ทางรัฐบาลมาแจ้งในภายหลังว่าวันที่ 27 ไม่เป็นวันหยุดราชการแล้ว ทำให้เงินเดือนราชการเลื่อนจากวันที่ 22 เป็นวันที่ 23 แทน แต่ทางสหกรณ์ส่งข้อมูลให้คณะไป RUN ในระบบเงินเดือนของคณะต่าง ๆ ก่อนแล้ว สหกรณ์จึงยังยึดวันตัดยอดเรียกเก็บเป็นวันที่ 22 ก.ค.2564 เช่นเดิมครับ ขอบคุณครับ
คุณสอ.มม.     mahidol_coop@yahoo.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น