กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5915
กู้หุ้น

สมาชิกเกษียณแล้ว จะกู้หุ้นตัวเองได้ร้อยละเท่าไรของเงินหุ้น ระยะเวลากู้ได้กี่ปี ใช้เอกสารอะไรบ้าง

คุณจันทนา
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1

หากสมาชิกเกษียณให้หากเงินรายเดือนาจากเงินบำนาญจะกู้ได้ 100% ของอัตราค่าหุ้น แต่ถ้าให้สหกรณ์หักรายเดือนจากเงินฝากหรือนำส่งเอง จะกู้ได้ไม่เกิน 90% ของอัตราค่าหุ้นที่มี ณ วันที่กู้ครับ ส่งได้สูงสุด 144 งวด ครับ ใช้เอกสารดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2.ใบเสร็จสหกรณ์ 3. สำเนา Bookbank ธนาคารไทยพาณิชย์

คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น