กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5912
รายละเอียดกู้หุ้นตัวเอง

ถ้าอยากจะขอกู้หุ้นตัวเอง อยากทราบว่าจะมีผลต่อการคำนวณปันผลมั้ยคะ จะได้ปันผลทุกปีเหมือนเดิม มั้ย แล้วคิดเงินปันผลจากยอดเงินตรงไหน แล้วจะต้องส่งกี่งวด แต่ละงวดสามารถเพิ่มวงเงินส่งให้มากกว่าจำนวนที่จ่ายจริงได้มั้ย หรือโปะให้หมดก่อนถึงกำหนดได้มั้ยคะ

คุณเค
ตอบ 4

ความเห็นที่ 1

แล้วถ้ากู้หุ้นแล้ว จำเป็นต้องกู้อย่างอื่น ต้องรอกี่เดือนคะ

คุณคุณเค     Kedeterno@gmail.com
ความเห็นที่ 2

การกู้เงินไม่มีผลต่อปันผลครับเพราะคนละส่วนกัน ปันผลจะได้จากค่าหุ้นที่สมาชิกส่งในแต่ละเดือน เมื่อคำนวณแล้วก็จะได้ปันผลในแต่ละปี ส่วนการกู้เงินนั้นจะได้เป็นเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยซึ่งจะได้จากดอกเบี้ยที่เราจ่ายให้กับทางสหกรณ์เมื่อครบ 1 ปี หรือตามแต่สัญญาเงินกู้ที่เราได้ทำเรื่องไว้นั้นว่าส่งกี่งวดก็จะคำนวณเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยให้ตามจำนวนเดือนที่ส่งดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ภายในปีนั้นๆ ไปครับ

วิธีคิดเงินปันผลคลิกที่ลิ้งก์นี้ได้เลยครับ https://www.si.mahidol.ac.th/musaving/calculator.asp โดยสมาชิกแค่ใส่ตัวเลขเข้าไปครับในแต่ละเดือนที่เราส่งค่าหุ้น

การส่งค่าหุ้นจะคำนวณจาก 30% ของเงินเดือนครับ ถ้าส่งเต็ม 30% ของเงินเดือนแล้วจะไม่สามารถขอเพิ่มการส่งค่าหุ้นได้ แต่ถ้ายังไม่ถึงก็สามารถมาเขียนเอกสารขอเพิ่มการส่งค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้ครับ

คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ความเห็นที่ 3

กู้หุ้นตนเองใช้เอกสารดังนี้ ครับ

1.สำเนาบัตรประชาชน 2.ใบเสร็จสหกรณ์ 3.สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด 4.สมุดบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี

ทำเรื่องกู้เงินเสร็จ เงินจะเข้าในบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ในช่วงหลัง 17.00 น. ครับ

ถ้าต้องการกู้อย่างอื่นเพิ่มเติมหลังจากกู้หุ้นตนเองไปแล้วนั้นจะมีเงื่อนไขครับ ต้องส่งกู้หุ้นตนเองมาแล้ว 2 งวด ถึงจะขอกู้ฉุกเฉินได้ โดยฉุกเฉินจะกู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกินค่าหุ้นที่ตนเองมี รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามทางเงินกู้ได้โดยตรงนะครับ

คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ความเห็นที่ 4

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ดำเนินเสร็จภายในกี่วันคะ

คุณคุณเค     Kedeterno@gmail.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น