กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5910
ขาดความเป็นสมาชิก?

หากว่า หนี้ของผู้กู้โอนมาเป็นของผู้ค้ำแล้ว ผู้กู้จะยังคงเป็นสมาชิกอยู่หรือไม่ค่ะ และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ หรือไม่ค่ะ และอย่างนี้สหกรณ์มีระบบการติดตามให้ผู้กู้มาชำระหนี้ก่อนไหมค่ะ

คุณสงสัย
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1

การที่หนี้ของคนกู้โอนมาหาผู้ค้ำประกันนั้น  ผู้กู้จะถูกให้ออกตามมติที่ประชุมแล้วครับ ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อีกต่อไปแล้ว และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากสหกรณ์อีกต่อไปครับ ส่วนในเรื่องการติดตามให้ผู้กู้มาชำระหนี้นั้นทางสหกรณ์มีมาตรการในการติดตามทวงถามหนี้ หากผู้กู้ไม่มาติดต่อเพื่อชำระหนี้ที่เหลือ หรือขาดการติดต่อหายไปเลยนั้น ทางสมาชิกที่เป็นผู้ค้ำประกันสามารถมาติดต่อที่สหกรณ์เพื่อมอบอำนาจให้สหกรณ์ทำการดำเนินคดีกับผู้กู้ตามกฏหมายต่อไปครับ

คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น