กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5903
ลาออกแล้วลืมเขียนใบคงสภาพ
ยื่นใบลาออกแล้วค่ะ อนุมัติแล้ว ต้องการจะส่งหุ้นต่อ แต่ลืมเขียนใบคงสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถทำอย่างไรได้บ้างค่ะ กรณีที่ยังไม่สะดวกไปติดต่อที่สหกรณ์ด้วยตนเอง และจะสามารถหักชำระเงินค่าหุ้นได้อย่างไรบ้าง
คุณมม
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
เบื้องต้นให้รีบติดต่อที่สหกรณ์ครับ เพื่อทำเรื่องคงสภาพการเป็นสมาชิก ระหว่างนี้ให้สมาชิกนำเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของตนไว้ครับเพื่อให้สหกรณ์สามารถหักชำระเงินค่าหุ้น+หนี้ผ่านทางบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ของตนได้ หรือจะโทรมาสอบถามยอดที่ต้องชำระในแต่ละเดือน แล้วโอนเงินมาเพื่อชำระเป็นครั้งคราวก่อนก็ได้ครับ หรือโทรสอบถามที่หมายเลข 024197543-5 กด 5 สวัสดิการเพื่อสอบถามขั้นตอนต่างๆ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น