กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5899
เงินกู้สามัญ
มีหุ้นอยู่​ 50000​ มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินอยู่​ 25000 สามารถกูู้เงินประเภทสามัญแบบไม่ใช้บุคคลค้ำประกันได้ไหม​ ถ้าได้จะได้เท่าไหร่คะ​ หรือถ้าต้องใช้บุคคลค้ำจะได้วงเงินเท่าไหร่คะ
คุณpu
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
สามารถกู้สามัญหุ้นได้ครับ แต่ทั้งนี้ทั้งสองประเภทจะเป็นการกู้โดยใช้หุ้นค้ำประกันเพราะฉะนั้นถ้ามีกู้ฉุกเฉินซึ่งกู้ไปแล้ว 25,000 บาท ถ้ามากู้สามัญหุ้นก็จะเหลือสิทธิที่กู้ได้แค่ 25,000 บาท ครับ ส่วนถ้าจะใช้คนค้ำมาค้ำประกันเพิ่มเพื่อกู้สามัญคนค้ำนั้น ต้องมาเช็คสิทธิที่เจ้าหน้าที่เงินกู้รับ อันนี้ไม่สามารถบอกยอดเงินที่จะกู้ได้
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น