กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5889
กองทุนสวัสดิการสุขภาพอนามัย

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ ในการเบิกกับกองทุน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครับ

คุณประกิต
ตอบ 2

ความเห็นที่ 1
ครับ ขอบคุณมากครับ
คุณประกิต     plakit2010@hotmail.com
ความเห็นที่ 2

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล, ใบรับรองแพทย์ แล้วมากรอกเอกสารที่สหกรณ์ ติดต่อในช่วงเวลา 8.30-14.00 น. นะครับ การขอทุนสุขภาพอนามัยต้องนอนโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 คืน นะครับ และให้ติดต่อภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล

คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น