กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5874
กู้สามัญคนค้ำ
กรณี แลกกันค้ำประกันสัญญา หากผู้กู้กับผู้ค้ำประกัน ยอดเงินเท่ากัน จำเป็นต้องมีบุคคลผู้ค้ำ เพิ่มอีกหรือไม่
คุณสมาชิกสหกรณ์
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ตามระเบียบการกู้ สหกรณ์ได้กำหนดให้ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำจำเป็นต้องมีค่าหุ้นสะสม ตามวงเงินที่ทั้งสองกู้เงิน การที่ต้องมีผู้ค้ำเพิ่มเติม ขึ้นกับจำนวนเงินที่กู้ครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อรายละเอียด ท่านสมาชิกจำเป็นต้องระบุวงเงินกู้เพื่อดูรายละเอียด
คุณวิโรจน์ จงกลวัฒนา     virojec@yahoo.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น