กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5869
การล้อคฉุกเฉินเอทีเอ็ม
กู้สามัญคนค้ำไป กู้ได้ยอดลดลงกว่ายอดกู้เดิมหลายหมื่น เพราะมีการปรับเพดานหุ้นเป็น 22 % หลังกู้ถูกล็อคฉุกเฉินเอที่เอ็ม 4 เดือน ในสถานการณ์เดือดร้อนเช่น ตอนนี้ สหกรณ์ทำไม่มากดดันสมาชิกแบบนี้ มันควรเอื้อให้สมาชิกหมุนเงินให้ผ่านช่วงวิกฤตินี้ไปให้ได้ สมาชิกเหมือนไม่เดือดร้อนยังมีเงินเดือนอยู่จริง แต่คนในครอบครัวมีปัญหาไม่มีรายได้จากสถานการณ์โควิด สมาชิกเป็นที่พึ่งรับภาระ แต่สหกรณ์กลับมากดจนวงเงินกู้ยอดเท่าเดิมยังไม่ได้เลย อย่าว่าจะเพิ่มยอดกู้ช่วยสมาชิก ขอคำตอบให้เคลียร์ด้วย อยากรู้เหมือนกัน สหกรณ์ที่อี่นเขากดดันสมาชิกเขาในสถานการณ์แบบนี้มั้ย
คุณเจ้าหน้าที่ รพ
ตอบ 4

ความเห็นที่ 1
สรุปเชคกับสหกรณ์แล้ว ไม่สามารถกู้สามัญดิจิตอลได้ เนื่องจากต้องส่งสามัญคนค้ำให้ครบ 2 งวดก่อน และต้องปิดกู้ฉุกเฉินเอที่เอ็ม ไม่ทราบทำมาทำมัยคะ สามัญดิจิตอล ไร้ประโยชน์จริงๆ
คุณเจ้าหน้าที่ ร.พ.     Hasachi@gmail.com
ความเห็นที่ 2
เห็นด้วยค่ะ..ความเห็นที่ 3 หลักการดี แต่ไม่ได้ช่วยสมาชิกจริงๆ จึงอยากเชิญชวนสมาชิก ช่วยตรวจสอบการนำเงินสหกรณ์ ไปลงทุนที่อื่นๆ แต่มาสร้างเงื่อนไขยุบยิบแบบนี้..ในเวลาที่สมาชิกเดือดร้อนทั่วหน้า แนวคิดไม่ควรบริหารสหกรณ์ ควรไปบริหารธนสคารพาณิชย์ค่ะ
คุณราศรี     paichonnabot@gmail.com
ความเห็นที่ 3
การออกระเบียบนี้คงมีประโยชน์กับคนบางกลุ่ม ไม่มีประโยชน์กับคนอีกกลุ่ม การให้ชำระหนี้สามัญ 2 งวดก่อน เพื่อให้สมาชิกแสดงให้เห็นว่า เมื่อมากู้เงินกับสหกรณื ต้องมีความสามารถชำระหนี้ด้วย ไม่ใช่มีแต่ความสามารถในการกู้อย่างเดียวเท่านั้น ขอให้วางแผนชีวิตออมเงินเพื่ออนาคตด้วยนะครับ
คุณวิโรจน์ จงกลวัฒนา     virojec@yahoo.com
ความเห็นที่ 4
เงินกู้ฉุกเฉิน มีระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้(ฉบับที่ 5) ข้อ 9(3) สมาชิกมีเงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน ผู้กู้และผู้ค้ำแลกกันกู้แลกกันค้ำประกันซึ่งกันและกัน กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากระเบียบดังกล่าวคณะกรรมการชุดที่ 48 จึงมีมติให้ส่งเงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกันไปแล้ว 4 งวด จึงจะกู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน คณะกรรมการชุดที่ 49เล็งเห็นความเดือดร้อนของสมาชิก จึงมีมติให้มีระเบียบเงินกู้สามัญดิจิทัล ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 โดยให้สมาชิกกู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือนและต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นขณะทำเรื่องกู้ ไม่มีข้อจำกัดอย่างเช่นเงินกู้ฉุกเฉิน ทั้งนี้ต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ต้องไม่เกิน 70%ของเงินเดือน อย่างไรก็ตามสมาชิกสมารถติดต่อสำนักงานสาขาสหกรณ์ที่สะดวกเพื่อขอกู้เงินสามัญดิจิทัลได้ค่ะ
คุณ
ร่วมแสดงความคิดเห็น