กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5857
ฉฉ ATM
ขอสอบถามว่า มีเงินกู้ ฉฉ ATM และได้ยืนพักชำระเงินต้นไว้ แบบนี้จะสามารถขอกู้ ฉฉ ATM ใหม่ได้หรือเปล่า
คุณสมาชิกสหกรณ์
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ถ้ายื่นพักชำระหนี้ไว้ ต้องดูด้วยครับว่าส่งไปแล้วกี่งวด ในที่นี้ฉุกเฉินต้องส่งมาแล้ว 2 งวด ถึงจะขอกู้ใหม่ได้ และต้องพักชำระหนี้มาแล้ว 1 เดือน ครับ ซึ่งรายละเอียดอื่นๆ โปรดสอบถามเงินกู้อีกทีครับ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น