กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5853
ระเบียบเงินกู้สามัญดิจิทัล พ.ศ. 2563
ข้อ 8 หมายความว่าอย่างไร........................? กรณี มี สามัญคนค้ำประกัน และ ฉฉ ATM อยู่กับสหกรณ์แล้ว จะสามารถยืนกู้สามัญดิจิทัลได้หรือไม่
คุณสมาชิกสหกรณ์
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ในข้อ 8. นั้นวรรคแรกหมายความว่ากรณีที่สมาชิกมีหนี้สัญญาคนค้ำหรือกู้พิเศษน้อยกว่าค่าหุ้นที่ตนเองมี จะทำการหักกลบสัญญาเดิมแล้วเหลือเพียงสัญญากู้สามัญดิจิทัลครับ แต่ถ้าหนี้เดิมที่เป็นสัญญาคนค้ำหรือกู้พิเศษมีมากกว่าค่าหุ้นที่ตนเองมีก็จะเข้าเงื่อนไขในวรรคที่สองครับ โดยต้องส่งมาแล้ว 2 งวด หรือ 4 งวด ตามลำดับ ก็จะกู้สามัญดิจิทัลเพิ่มได้ในวงเงินจำกัดกู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกินค่าหุ้นที่มี คล้ายๆ การกู้ฉุกเฉินเพิ่มแบบเดิมครับ แค่เปลี่ยนชื่อมาใช้สามัญดิจิทัลเพื่อให้สามารถกู้ออนไลน์ได้ครับ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น