กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5851
ขอสอบถาม ต้องการฝากทวีทรัพย์ /เปิดบช.ทวีทรัพย์

1.หากเคยเปิดบช.แล้วต้องการฝากรอบใหม่ ต้องการเอกสารใดบ้างคะ? และหากปิดไปแล้ว ใช้เอกสารใดบ้างในการเปิดบช.อีกคร้้ง? 2. บุคคลภายนอกสามารถเปิดบช.ได้หรือไม่? หรือต้องมีความสัมพันธ์ใดกับสมาชิกจึงเปิดบช.ได้? และใช้หลักฐานใด? 3.การคำนวนดอกเบี้ยฝากทวีทรัพย์ คิดให้แต่ละเดือน และมีการคิดให้กับเงินฝากของเดิมที่มีในบช.อยุ่ด้วยใช่ไหมคะ? เช่นฝากเดือนละ 10000 เดือนที่ 2 จะมีเงินฝากเดิม 10000 ด้วย

คุณสมาชิกคนหนึ่ง
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1

1. ใช้สำเนาบัตรประชาชน และมากรอกเอกสารเปิดบัญชีตามปกติครับ โดยต้องให้บัญชีทวีทรัพย์เดิมที่มีอยู่ครบกำหนดก่อนนะครับ ถึงจะเปิดบัญชีใหม่ได้ 2. ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวครับ เช่น บิดามารดา คู่สมรส บุตร ถึงจะมาเปิดบัญชีร่วมกับสมาชิกได้ และเปิดได้เฉพาะบัญชีออมทรัพย์กับฝากประจำแบบปกติ ใช้หลักฐานเช่นเดียวกันกับข้อแรกและต้องพาตัวบุคคลนั้นมาติดต่อที่สหกรณ์ด้วยกันครับ 3. ลิ้งก์ตัวอย่างวิธีคิดครับ https://drive.google.com/file/d/1R8xb9Rh0L5BtDY620bIbB5kIx8iJ52nQ/view?usp=sharing

คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น