กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5837
เพิ่มเปอร์เซ็นต์ค่าหุ้นในการกู้สามัญของสมาชิก (ฝากกลับไปทบทวน)
เรียน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล จำกัด ตามที่ได้ทราบว่าผลกำไรสหกรณ์ลดลงเนื่องจากมีสมาชิกกูํ้ได้น้อยลง เป็นเพราะ 1.สมาชิกหนีหนี้ แลกกู้แลกค้ำกันเต็มวงเงินแล้วลาออก หรือไม่ต่อสัญญา ส่วนใหญ่จะเป็นพส. หรือ พม. ไม่มีใครอยากทำหรอกค่ะ ถ้าเค้าอยู่ได้ 2. สหกรณ์นำเงินไปลงทุุนกับหน่วยงานภายนอกแล้วประสบภาวะขาดทุน โดยนำเงินสมาชิกไปลงทุน ไม่ได้แจ้งสมาชิก เพราะมีคณะกรรมการที่สมาชิกไว้ใจเลือกไป ทำหน้าที่ตรงนั้น แต่พอประสบสภาวะขาดทุน สมาชิกต้องเป็นผู้ยอมรับสิ่งเหล่านี้โดยปฏิเสธไม่ได้ ทำให้ปัจจุบันการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ไม่เป็นที่ตอบรับของสมาชิก ทุกคนไปใช้สิทธิ์แต่กากาบาทไม่เลือก หรือทำบัตรเสียทิ้ง มาก เนื่่องจากตนเองไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เท่าที่ควรจะได้ 3. ปัจจุบัน การแลกกู้แลกค้ำ หาคนที่ไว้ใจได้ยากมาก ทั้งนี้เป็นความเสี่ยงของสมาชิกอย่างมาก แค่อยากกู้เพื่อได้เงินไม่เท่าไหร่มาบรรเทาความเดือดร้อน หรือยังชีพ ในสภาวะความฝืดเคืองปัจจุบัน คนที่มีสติไตร่ตรอง คงไม่ทำ แต่คนที่จน ลำบากไม่มีทางเลือก เค้าจำเป็นต้องทำเพื่อความอยู่รอด มาตรฐาน ความช่วยเหลือที่ให้แก่สมาชิกคืออะไร ทั้งที่สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินภายในที่ก่อตั้งมาเพื่อช่วยคนมหิดล หากเทียบกับสหกรณ์จุฬา ธรรมศาสตร์ การให้สวัสดิการและความช่วยเหลือสมาชิกดีกว่ามาก (ฝากไว้ให้ท่านคิด) 4. กลุ่ม ข้าราชการบำนาญ ที่ออกนอกระบบ เป็นพม. อุดหนุน มีความมั่นคง กับต้องมาได้รับผลกระทบกับสภาวะปัจจุบัน เพราะสหกรณ์ไม่สามารถแยกระเบียบภายในเป็นกลุ่มได้ สมาชิกก่้อยอมรับได้ ทั้งที่ก้อลำบากแทบตายเหมือนกับสมาชิกทั่วไป เพราะความฝีดเคืองของเศรษฐกิจ ในภาวะโรคระบาด แต่เห็นด้วยกับการช่วยพักชำระหนี้ให้สมาชิก เพื่อหายใจได้ภายใน 6 เดือน คือทำให้มีเงินยังชีพภายในครอบครัวเพื่มขึ้น ไม่ต้องไปกู้้นอกระบบกัน เพิ่มหนี้เข้าไปอีก และยอมรับได้กับการพักหนี้แล้วไม่ได้ปันผล เพราะเป็นเหตผลที่สมควรกับการยอมรับ แต่ 5.ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มหุ้น ในกรณีกู้ 1 ล้าน บาทขึ้นไป เพราะสมาชิกหากจะกู้ได้ระดับหลักล้าน ต้องมีอายุงาน เงินเดือน และความมั่นคงมากกว่าสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาทำงาน ตอนบรรจุถามว่าทุกคนมีคุณวุฒิ ฐานเงินเดือนเท่ากันไหม คนกู็กับคนค้ำเป็นสมาชิกพร้อมกันไหม ก้อไม่ แล้วมาเพิ่มเปอร์เซ็นต์ค่าหุ้นในการกู้จากเดิม 20 มาเป็น 22 สมาชิกก้อพอรับได้ นี่อะไรคะ คุณกระโดดเพิ่มค่าหุ้นเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ทั้งคนกู้และค้ำ อะไรกันคะ คุณแจ้งไปเลย สหกรณ์ขาดทุน งดกู้ทุกประเภท ให้มีผลกำไรแต่เฉพาะที่เอาเงินสมาชิกไปลงทุน แล้ว สหกรณ์จะอยู่ได้หรือไม่ ในเมื่อไม่มีดอกเบี้ยเงินกู็ํจากสมาชิกเลย แค่ 20 เปอร์เซ็นต์ เงินเดือนมีให้หัก เหลือใช้ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด สมาชิกกู้ได้ไม่เดือนร้อน สหกรณ์ได้ดอกเบี้ย ไม่ไปเป็นหนี้นอกระบบ ไม่ต้องรวมกันแล้วหนีลาออก เป็นหนี้เสีย ฝากให้ท่านประธานลองคิดดู สมาชิกไม่ใช่สายวิชาการที่มีเงินค่าตอบแทน มีหุ้นเป็นล้าน ถึงจะทำได้ตามใจของกรรมการที่กำหนด แล่้วอ้างว่าหวังดีกับสหกรณ์ให้อยู่รอด ใช่ แต่สมาชิกยิ่งระดับล่าง ต้องตายกันหมด อันนี้สำคัญ ฝากไปพิจารณาใหม่นะคะ
คุณสมาชิกศาลายา
ตอบ 0

ร่วมแสดงความคิดเห็น