กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5836
ทุนสวัสดิการสุขภาพอนามัย
1.ทำอย่างไรจะให้ข่าวสารถึงผู้เกษียณอายุ 2.เรื่องกำหนดเวลายื่นขอภายใน180วัน ถ้าสหกรณ์มีความตั้งใจจะมอบให้สมาชิก ไม่ควรกำหนดเวลาเพราะสมาชิกที่ไม่ได้รับข่าวสารหรือรับทราบทีหลังก็จะถูกตัดสิทธิ์ไป เสนอแนะให้ยื่นได้โดยไม่กำหนดเวลาแต่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขปีละ1ครั้ง น่าจะเหมาะสมกว่าเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ด้านนี้จากนโยบายสหกรณ์ 3.มีเหตุผลอย่างไรในการกำหนดเวลา180วันเพื่อยื่นรับสิทธิ์สวัสดิการสุขภาพอนามัย ด้วยความนับถือ
คุณวรรณี
ตอบ 0

ร่วมแสดงความคิดเห็น