กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 56
การกู้พิเศษ
เพิ่งเป็นสมาชิกประมาณ 10 เดือน  แต่อยากจะขอกู้พิเศษทำบ้านใหม่บนที่ดินเดิม จะสามารถกู้ได้ประมาณเท่าไหร่คะ  เงินเดือน 11,300 บาท ค่ะ ส่งค่าหุ้นเดือนละ 1,000 บาท โดยใช้ที่ดินค้ำประกัน จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
คุณพร.ชั่วคราว
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ชั่วคราว) ที่เป็นสมาชิกมาแล้ว  10 เดือนขึ้นไปนั้น  สามารถที่จะยื่นกู้พิเศษได้  คำนวณจากเงินเดือนและค่าหุ้นที่ส่งมาตามรายละเอียดนั้น  จะกู้ได้ประมาณ 850,000 บาท  ขั้นตอนในการดำเนินการ 1. ขอราคาประเมินจากสำนักงานกรมที่ดิน  2.  แปลนบ้าน  3. ใบอนุญาตขอก่อสร้าง  4. เอกสารประกอบที่แนบมากับคำขอกู้  เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วแบ่งจ่ายเงินให้เป็น  4  งวด ตามระเบียบสหกรณ์ฯ  หมายเหตุ   จากข้อมูลรายละเอียดที่สมาชิกให้มานั้นมีเพียงเล็กน้อยอาจตอบไปไม่ชัดเจน/ถูกต้องเท่าที่ควร แนะนำให้สมาชิกติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ( กู้พิเศษ )  หน้าเคาท์เตอร์จะดีกว่าครับ เพราะทางสหกรณ์จะดูว่าสลิปเงินเดือนของท่านมีหักอะไรบ้างดูอายุสมาชิกว่าสามารถส่งได้กี่งวดและรายละเอียดต่างๆ ด้วย  ทั้งนี้การยื่นกู้อาจได้มากกว่าหรือน้อยกว่า  850,000 บาทหรือไม่นั้น  ต้องพิจารณาจากราคาหลักทรัพย์อีกครั้งครับ

คุณสหกรณ์ออมทรัพย์ ม. มหิดล จำกัด     mahidol_coop@yahoo.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น