กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 52
สัมมนา

อยากทราบว่าจะเปิดรับสมัครสมาชิกไปสัมมนาอีกเมื่อไหร่

จะเตรียมตัวไว้ครับ

คุณSira
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ขอขอบคุณที่สมาชิกได้ให้ความสนใจและสอบถามในการจัดสัมมนาของสหกรณ์ฯ สำหรับการจัดสัมมนาในปี 2550 นั้น  ทางคณะกรรมการศึกษาพัฒนาและประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้กำหนดวันเวลา  แต่จะเป็นช่วงเดือน พฤษภาคม และ สิงหาคม เปิดรับสมัครประมาณ มีนาคม และ มิถุนายน ตามลำดับ ซึ่งให้สมาชิกคอยติดตามข่าวสารสหกรณ์ที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางวารสารสหกรณ์หรือทางเว็ปไชต์สหกรณ์ครับ

คุณสอ.มม.     mahidol_coop@yahoo.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น