กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 4981
ฌาปณกิจ

เมื่อเสียชีวิต จะมีการจ่ายเงินสงเคราะห์อย่างไรบ้าง และเป็นจำนวนเท่าไหร่

คุณพิมพิดา
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1

เบื้องต้น สมาชิกต้องแจ้งให้ผู้จัดการศพและผู้รับผลประโยชน์ทราบด้วยครับ ว่าเราได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ไว้ หากตัวสมาชิกเสียชีวิตให้ นำหลักฐานมาติดต่อ ตามนี้ครับ
1. สำเนาใบมรณะบัตรผู้เสียชีวิต
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
4. สำเนาบัตรประชาชนของตัวสมาชิก
5. สำเนาทะเบียนบ้านของตัวสมาชิก
6. ถ้าหากคนละนามสกุลกัน ต้องมีหลักฐานแสดงว่าใช้นามสกุลของใครหรือใบทะเบียนสมรสของสมาชิก(กรณีสมรส)
ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อขอรับสิทธิในส่วนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ครับ ส่วนจำนวนเงินที่ได้ ณ ตอนนี้ ประมาณ 5 แสนกว่าบาทครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกด้วยครับ

คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น