กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 4973
เอาบ้านเข้าสหกรณ์
อยากทราบขั้นตอน เเละ อยากทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ ที่ต้องยื่นกับสหกรณ์ ตอนนี้ผ่อนบ้านกับธนาคารอยู่ค่ะ
คุณอรนุช
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
เบื้องต้น ถือสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด กับใบเสร็จหนี้คงเหลือจากธนาคารมาติดต่อเจ้าหน้าที่เงินกู้พิเศษครับ เพื่อตรวจสอบสิทธิการกู้
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น