กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 4970
สอบถาม​การยื่นกู้​ซื้อบ้าน
อยากยื่นกู้ซื้อ​บ้าน​ต้อง​ทำไงค่ะ ต้องเป็นสมาชิก​สหกรณ์​กี่ปี​ ต้องกู้แบบไหนค่ะ ต้องให้ธนาคาร​เป็น​คนประเมิน​ให้ไหมค่ะ​มีการเช็ค​เครดิต​บูโร​ไหมค่ะ
คุณอยาก​รู่​
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
1. ส่งหุ้นมา 13 งวด จึงมีสิทธิกู้พิเศษเพื่อซื้อบ้านครับ 2. ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องมีสัญญาจ้างย้อนหลัง 5 ปี พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยขณะยื่นคำขอกู้ต้องคงเหลือสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่นกัน การประเมิณราคาบ้านที่จะกู้ได้ ทางสหกรณ์จะให้บริษัทเป็นผู้ประเมิณครับ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย ส่วนเครดิตบูโรมีการเช็คทุกประเภทการกู้ครับ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น