กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 4828
การกู้เงิน
การกู้เงินแบบใช้คนค้ำ ถ้าทำการกู้เงินภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ วงเงิน ตั้งแต่ เจ็ดแสน ขึั้นไป ถึงต้องใช้ ผู้ค้ำประกัน 2 คน ขึ้นไปใช่ไหมคะ ถ้าวงเงินไม่เกินเจ็ดแสน ใช้ผู้ค้ำประกันแค่ 1 คน ตาม ระเบียบ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ใช่ไหมคะ เพราะ ระเบียบ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 บังคับใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 หากกู้ที่วงเงินกู้ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป จะต้องใช้บุคคลค้ำประกัน 2 ท่าน เข้าใจถูกไหมคะ
คุณSA
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ใช่ครับ ระเบียบใหม่เริ่ม มีนาคม 62 ครับ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น