กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 4819
ระเบียบฯว่าด้วย การให้เงินกู้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ประจำปี 2561 จัดหนักไว้จริงๆๆ จะได้ไม่เลือกเข้าไปอีก
คุณสมาชิกสหกรณ์
ตอบ 3

ความเห็นที่ 1
ออกระเบียบแบบนี้ ต้องการช่วยใคร เพราะคนที่เค้าเป็นหนี้ ก็ไม่ได้อยากจะเป็น คนเราเกิดมาไม่เท่ากันนะคะ ไม่ใช่เลือกพวกคุณแล้วมาทำร้ายพวกสมาชิก ทำไมไม่พิจารณาจากประวัติการผ่อนชำระหล่ะค่ะ
คุณ
ความเห็นที่ 2
เห็นด้วยกับคุณ คหที่2 ถ้าสหกรณ์ เป็นที่พึ่งให้สมาชิกไม่ได้ แล้วเราจะหวังพึ่งใครได้ การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อสมาชิกไม่ใช่หรือ หรือที่จริงเพื่ออะไรคะ
คุณเสียใจ
ความเห็นที่ 3
เห็นด้วยว่าถ้ามีชื่อนี้เราจะไม่เลือกอีกต่อไป ไม่นึกถึงคนที่เค้าลำบาก มีสหกรณ์เป็นที่พึ่งสุดท้าย ก็ยังไม่ให้โอกาสได้หายใจอีก แบบนี้ซิ ยิ่งทำให้คนหนีหนี้
คุณ
ร่วมแสดงความคิดเห็น