กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 4817
การน้ำเงินเข้า บช เพื่อชำระหุ้นและเงินกู้

ผมอยากทราบวันที่ต้องนำเงินดข้า บัญชี เพื่อหักเงินกู้ และหุ้นครับ เดือน ม.ค. 2562 คับ

คุณสุวณัฐ
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1

สหกรณ์จะหักเงินประจำเดือน มกราคม 2562 วันที่ 28 มกราคม 2562 ครับ แนะนำ หากเป็นไปได้สมาชิกควรนำเงินเข้าก่อนวันที่ 28 มกราคม 2562 ได้ก็จะดีครับ

คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น