กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 4795
ขอทราบอัตราเงินปันผล และอัตราเฉลี่ยคืนของปี 2561

ขอทราบอัตราเงินปันผล และอัตราเฉลี่ยคืนของปี 2561

จะทราบผลเมื่อไรคะเพราะปกติจะทราบผลแล้ว

และสามารถรับเงินได้วันไหนคะ

คุณสมาชิกสหกรณ์
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ณ ปัจจุบันยังไม่ทราบผลว่าจะจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนจำนวนเท่าไรครับ หากทราบผลเมื่อไรจะรีบแจ้งให้สมาชิกทราบทันทีครับ
คุณสอ.มม.     mahidol_coop@yahoo.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น